Snabbavveckling eller stödpaket och lån

När regeringen tar fram stödpaket för att rädda branscher i kris är det inte sällan så att det är musikbranschen som avses. År 2020 minns vi hur musik- och kulturbranschen i Sverige drabbades hårt av coronarestriktioner. Då var det många som fick ställa sig frågan om det var lönt att ta emot pengar från stödpaket eller om det rentav var bättre med snabbavveckling.

Snabbavveckling innan det blir konkurs

En snabbavveckling innebär att bolaget i vilande form säljs till ett bolag som sedan kommer att avveckla det. Det här går snabbt för dig som säljer men för bolaget som köper så tar det många månader innan det hela är klart.

I ett läge då du kanske ser en annan möjlighet och vill få ut pengar från bolaget som ändå är på väg mot en konkurs så kan en snabbavveckling vara en mycket bra lösning. Du får ju snabbt ut pengarna som du sedan kan investera i ett nytt projekt som kan vara inom ett område som inte går igenom en kris just nu.

Det du måste komma ihåg är att snabbavveckling inte är gratis. Dessutom kan det ju vara så att det ändå finns en chans att rädda verksamheten med ett stöd från regeringen. Fast det beror ju en hel del på hur det stödet ser ut och hur du kommer att använda det.

Investera mer i företaget

Frågan om att investera mer i företaget eller inte är ofta aktuell. När en investering innebär ett lån så gäller det att pengarna investeras väl. Du vill ju få god avkastning som täcker lån och mer. Om ett stödpaket från regeringen går ut på att du kan ta ett lån med bättre villkor kanske det är värt att ta det hellre än att avveckla ab.

Men innan du tackar ja till bidraget som erbjuds får du gå igenom hur du ska använda det. Det är ju ingen mening med att ta emot lån eller bidrag utan en ordentlig plan för det. Det gäller både om du försöker vänta ut en kris eller om du försöker hitta vägar att ta dig runt de hinder som nu finns för verksamheten.

När du vet hur en investering ska användas för att stimulera verksamheten på rätt sätt finns det ju god mening med den. Om inte kan det vara så att pengarna som du försöker återuppliva företaget med bara fungerar som en konstgjord andning som sedan inte ger mer.

Viktigt att tänka igenom beslutet väl

Om ekonomi inte är din starka sida kan du behöva diskutera möjligheten till lån eller bidrag och en snabbavveckling med en person som kan det här. Det är dumt att fatta snabba beslut och sedan få ännu större problem än vad du har nu.

Om det kommer att bli för svårt att få musikverksamheten på rätt köl igen kan det vara bättre att avveckla ab och göra något annat. Tiderna förändras och någon gång i framtiden kanske du kan komma igen och lyckas med drömmen som du just nu inte kan förverkliga.

Många fick likvidera ab på grund av coronarestriktioner

Det svenska musikundret är ett koncept som många känner till. Att Sverige har lyckats så väl inom musikbranschen internationellt beror delvis på den bredd som man har satsat på och givetvis också på att så många har haft möjlighet att i ung ålder bekanta sig med musik.

Men år 2020 stod det klart att det svenska musikundrets fina resultat och utveckling var hotade av världspandemin som drog in över Sverige på allvar samma år. Det visade sig att den svenska musikbranschen förlorade över 7 miljarder på de coronarestriktioner som infördes för att försöka dämpa pandemins framfart i Sverige. Det ledde till att många inom musikbranschen fick likvidera ab för att det helt enkelt inte gick att fortsätta verksamheten utan publik.

Därför fick musikfolk likvidera ab

Musikbranschen drabbades mycket hårt av de restriktioner som infördes i Sverige 2020 och 2021 på grund av Coronapandemin. Att folk inom branschen fick likvidera ab hade flera skäl. Det handlade inte bara om att man inte kunde genomföra konserter som hade gett intäkter. En kartläggning av musiksverige från år 2020 visade också att man hade minskade intäkter från den inspelade musiken.

En häftig vändning

Det som gjorde att pandemin upplevdes som så chockartad inom musikbranschen var att det blev en tvär vändning. Fram till 2019 så fick det som för tåget för den svenska musikbranschen. Det var särskilt konsertverksamheten som det gick bra för. År 2019 stod konsertintäkter för 56 procent av alla intäkter inom den svenska musikbranschen.

När pandemin kom till Sverige 2020 dröjde det inte länge innan man började begränsa och ställa in konserter. Det påverkade många olika bolag. Många av dessa var så små att de inte klarade den tvära förändringen trots bidrag. Det blev helt enkelt till att likvidera ab för att inte gå i konkurs.

Ett hot för musiksveriges framtid

Då många inom den svenska musikbranschen inte bara kan leva på sitt arbete inom musik och kultur så var restriktionerna under pandemin inte bara ett tillfälligt problem. Det talades till och med om att dessa restriktioner skulle hota musiksveriges framtid.

Särskilt mindre bolag och ensamma artister fick det svårt att hävda sig. Det blev till att likvidera ab och söka efter andra jobb. Det innebar förstås mindre tid till att utveckla musiken och skapa nya verk för svenskarna och resten av världen att njuta av.

Musiken går hand i hand med mycket mer

Något vi måste komma ihåg är att musiken går hand i hand med så mycket mer. När ett evenemang ställs in på grund av restriktioner för publik så är det inte bara artisterna som står utan jobb. Klubbar som inte längre får intäkter via biljetter, mat och dryck kan inte fortsätta.

Personal måste sägas upp och det finns inte längre något behov av att köpa in tjänster från utomstående aktörer som är beroende av att det ordnas med musikevent och föreställningar. Det blir som ringar på vattnet och det är inte bara de som skapar musiken som får likvidera ab.

Reglerna accepterades med kritiserades

Under 2021 ändrades reglerna så att man kunde arrangera föreställningar men inte med hur stor publik som helst. Det var förstås många inom musikbranschen som förstod att det gällde att begränsa smittspridningen. Samtidigt kritiserades det att besluten om antal deltagare inte tog hänsyn till arenans storlek.

Även inom sportens värld var man kritiska till att det var samma antal för publik som gällde oavsett storlek på arena. Där slog restriktioner hårt på samma sätt som för musiker och musiknäringen. I och med att man år 2021 inte kunde se ett definitivt slut på pandemin var det mycket som hängde i luften.

Med så stor ovisshet var det många som valde att likvidera ab för att slippa nå en punkt med konkurs och allt som det innebär. Dessutom fanns det ju inte så många alternativ till live evenemangen och föreställningar. Särskilt inte under vintertid då utomhusarenor inte längre var gångbara val.