Många fick likvidera ab på grund av coronarestriktioner

Det svenska musikundret är ett koncept som många känner till. Att Sverige har lyckats så väl inom musikbranschen internationellt beror delvis på den bredd som man har satsat på och givetvis också på att så många har haft möjlighet att i ung ålder bekanta sig med musik.

Men år 2020 stod det klart att det svenska musikundrets fina resultat och utveckling var hotade av världspandemin som drog in över Sverige på allvar samma år. Det visade sig att den svenska musikbranschen förlorade över 7 miljarder på de coronarestriktioner som infördes för att försöka dämpa pandemins framfart i Sverige. Det ledde till att många inom musikbranschen fick likvidera ab för att det helt enkelt inte gick att fortsätta verksamheten utan publik.

Därför fick musikfolk likvidera ab

Musikbranschen drabbades mycket hårt av de restriktioner som infördes i Sverige 2020 och 2021 på grund av Coronapandemin. Att folk inom branschen fick likvidera ab hade flera skäl. Det handlade inte bara om att man inte kunde genomföra konserter som hade gett intäkter. En kartläggning av musiksverige från år 2020 visade också att man hade minskade intäkter från den inspelade musiken.

En häftig vändning

Det som gjorde att pandemin upplevdes som så chockartad inom musikbranschen var att det blev en tvär vändning. Fram till 2019 så fick det som för tåget för den svenska musikbranschen. Det var särskilt konsertverksamheten som det gick bra för. År 2019 stod konsertintäkter för 56 procent av alla intäkter inom den svenska musikbranschen.

När pandemin kom till Sverige 2020 dröjde det inte länge innan man började begränsa och ställa in konserter. Det påverkade många olika bolag. Många av dessa var så små att de inte klarade den tvära förändringen trots bidrag. Det blev helt enkelt till att likvidera ab för att inte gå i konkurs.

Ett hot för musiksveriges framtid

Då många inom den svenska musikbranschen inte bara kan leva på sitt arbete inom musik och kultur så var restriktionerna under pandemin inte bara ett tillfälligt problem. Det talades till och med om att dessa restriktioner skulle hota musiksveriges framtid.

Särskilt mindre bolag och ensamma artister fick det svårt att hävda sig. Det blev till att likvidera ab och söka efter andra jobb. Det innebar förstås mindre tid till att utveckla musiken och skapa nya verk för svenskarna och resten av världen att njuta av.

Musiken går hand i hand med mycket mer

Något vi måste komma ihåg är att musiken går hand i hand med så mycket mer. När ett evenemang ställs in på grund av restriktioner för publik så är det inte bara artisterna som står utan jobb. Klubbar som inte längre får intäkter via biljetter, mat och dryck kan inte fortsätta.

Personal måste sägas upp och det finns inte längre något behov av att köpa in tjänster från utomstående aktörer som är beroende av att det ordnas med musikevent och föreställningar. Det blir som ringar på vattnet och det är inte bara de som skapar musiken som får likvidera ab.

Reglerna accepterades med kritiserades

Under 2021 ändrades reglerna så att man kunde arrangera föreställningar men inte med hur stor publik som helst. Det var förstås många inom musikbranschen som förstod att det gällde att begränsa smittspridningen. Samtidigt kritiserades det att besluten om antal deltagare inte tog hänsyn till arenans storlek.

Även inom sportens värld var man kritiska till att det var samma antal för publik som gällde oavsett storlek på arena. Där slog restriktioner hårt på samma sätt som för musiker och musiknäringen. I och med att man år 2021 inte kunde se ett definitivt slut på pandemin var det mycket som hängde i luften.

Med så stor ovisshet var det många som valde att likvidera ab för att slippa nå en punkt med konkurs och allt som det innebär. Dessutom fanns det ju inte så många alternativ till live evenemangen och föreställningar. Särskilt inte under vintertid då utomhusarenor inte längre var gångbara val.