Vad är skillnaden mellan frivillig likvidation och tvångslikvidation?

När musiken står i centrum så är det inte säkert att man har tid eller lust att sätta sig in i det administrativa. Den som driver ett företag vet att det här kräver en hel del arbete som inte har något med hantverket att göra. Men du kan vara säker på att du kommer att förstå skillnaden mellan frivillig likvidation och tvångslikvidation om detta blir aktuellt.

Om du börjar fundera på likvidation av ditt musikföretag så kan du förstås alltid börja med att läsa frågor och svar. Men det är också viktigt att du får professionell hjälp så att avslutet blir lagligt och smidigt.

En frivillig likvidation kan vara en bra lösning

Om det är så att du av olika skäl inser att du faktiskt behöver lägga ner musikverksamheten som bolag så är det möjligt att göra detta med det som kallas för frivillig likvidation. Det här är en process som precis som namnet antyder är helt frivillig. Den här typen av likvidation fungerar på så vis att bolagets ägare med styrelse fattar beslutet om likvidationen.

Beslutet ska fattas formellt på en bolagsstämma. När man har fattat beslutet så kommer företaget att ses som likviderat. Det kan innebära att den frivilliga likvidationen omedelbart träder i kraft eller att man sätter ett datum för detta. Bara en sådan sak som att man måste sätta ett datum är viktigt att förstå. Det kan verka självklart men är inte det då man helst fokuserar på musiken och tycker att administrativt arbete är hur trist som helst.

Skaffa hjälp!

I och med att det är så att du måste ha ett förslag om frivillig likvidation skriftligt så gäller det att detta görs på rätt sätt. Om du inte vill skriva förslaget så finns det andra alternativ. Du kan överlåta jobbet till en person som kan allt det lagliga omkring likvidationer. Ett annat sätt kan vara att helt enkelt sälja bolaget för likvidation. Det är detta som kallas för snabbavveckling och som verkligen kan bli ett bra alternativ om du inte har tid eller lust att själv ta hand om avvecklingen.

Vad är en tvångslikvidation?

En tvångslikvidation är alls inte samma sak som frivillig likvidation! Här är det inte du och bolagets styrelse som fattar beslutet. Istället så kommer Bolagsverket, eller tingsrätt, att besluta om att bolaget ska upplösas. Det här kan ske om det till exempel är så att det blir konkurs. Men det finns fler anledningar till att ett bolag kan tvingas till nedläggning.

Om du startar verksamheten på fel sätt och till exempel glömmer bort att anmäla om styrelse till Bolagsverket så kan det leda till tvångslikvidation! Det finns fler liknande regler som måste följas. Om du inte har koll på detta så är det verkligen av största vikt att du får professionell hjälp. Detta oavsett om du just nu vill starta ett musikföretag eller har bestämt dig för att lägga ner verksamheten.